Page 11 - Tatry magazin
P. 11

a v domoch kultúry, začali  z internátov napĺňa pocitom  predstavoval to tradične  Bola doslova nie herečkou
       nás pozývať vysokoškoláci do  veľkej vďačnosti za niečo vý- dobré a človečenské… z divadla, ale spravodajkyňou
       internátov, kde to síce nebolo  nimočné a neopakovateľné. Pani Kolníková bola iba jedna  zo života, čo jednoznačne
       priveľmi divadelné, ale zase             jediná na tomto svete. Keď  potvrdila v Človečine, v Žen-
       nadmieru živé a človečenské.  K vaším najznámejším hrám  v roku 2006 od nás natr- skom oddelení a neskôr aj
       Za každým naším slovom na  patrí aj človečina a jej voľné  valo odišla, prišli za mnou  v Lás -ka -ní. Ľahko sa mi pre
       improvizovaných javiskách  pokračovanie lás ‑ka ‑nie. aj  profesionálne herečky, ktoré  ňu písalo a s veľkou pasiou
       vysokoškoláci hľadali – a tu- ono malo stovky repríz a ne- ju chceli na našom javisku  sa nám s ňou hralo i žilo. Ak
       ším aj nachádzali – inotaje  dávno i obnovenú premiéru  nahradiť. No pani Kolníková  divadlo má byť zrkadlom
       a skryté významy a dávali  po vyše 20 rokoch, na po- je nenahraditeľná, tak ako sa  a správou o živote, potom
       nám to najavo nevídaným  česť mimoriadne obľúbenej  nedá nahradiť iným her-  Katarína Kolníková bola jeho
       smiechom a potleskom.   Kataríny Kolníkovej. jej duch  com povedzme pán Kroner.  spoľahlivou hovorkyňou.
       Naše divadlo vlastne dostalo
       svoj prvý oficiálny súhlas
       na existenciu v internátoch.
       Bolo to viac než desaťročné
       dôverné spojenie či prepo-
       jenie ľudí blízkeho druhu
       medzi hľadiskom a javiskom.
       Dodnes ma skvelá atmosféra                                                         Foto: TASR
       11                                   podporUJEME imidž TaTier
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16