Page 14 - Tatry magazin
P. 14

jún - september 2019

                                               POPRAD
                                               popradSKÉ
         TiPY na eVeNTy
                                               KULTÚrNE LETo

                                                  j tentokrát Popradské
                                                  kultúrne leto ponúka
                                               apestrý program. do
                                               mesta pod vysokými Tatrami
                                               prinesie originálne a autentic-
                                               ké slovenské výrobky aj ľudo-
                                               vo-umeleckú tvorbu. Súčasťou
                                               popradského leta je kultúrny
                                               program v podaní popredných
                                               slovenských aj zahraničných
                                               umelcov. návštevníci budú
                                               môcť vidieť jednotlivé progra-
                                               my na viacerých miestach po-
                                               pradského námestia. Stačí si
                                               vybrať podľa záujmu či nálady.
                                               www.regiontatry.sk
                                              d
                                                  ruhý ročník najväčšieho
                                                  rozprávkového festivalu
                                                  v prírode ponúkne vy-
                                               stúpenia piatich divadiel počas
                                               troch dní na piatich rôznych
                                               miestach naprieč Jánskou do-
                                               linou. Zabávať budú obľúbená
                                               sranda banda, spevák Robo
                                               Papp, krv v žilách rozpum-
                                               puje bubnová šou Tambores.
                                               Na všetky deti sa teší Sníček
                                               HUGO z televízie RIK, ktorý
                                               si so sebou zoberie aj posilu
                                               snového vila MAX-a. Počas
                                               celých troch dní sa na návštev-
                                               níkov na festivale teší klaun
                                               adino, rozprávkový deduško
                               4. - 6. 7. 2019  Liptovský  Miro. Voziť sa bude dať aj na
                                       Ján
                                               rozprávkovom vláčiku, chýbať
                               Za 7horami           nemôžu folklórne vystúpenia,
                                               kopec kvalitnej zábavy, dobré-
                                               ho jedla aj mnoho iného... vstup
                                               na podujatie je bezplatný.
                                               www.visitliptov.sk
      TATRY MAGAZÍN
                                                          14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19