Page 15 - Tatry magazin
P. 15

TIPY NA EVENTY


          ešeňová prichystala
          jedinečné leto plné
       bnezabudnuteľných
       momentov. Každý víkend na
       návštevníkov čaká iná hudba,
       iný zážitok. Bešeňová láka na
       letnú zábavu v bazénoch, na
       letných atrakciách, celoden-
       ný animačný program a k
       tomu skvelé letné špeciály
       každý prázdninový víkend.
       Predstaví sa napríklad sima
       Martausová, U2 Revival,
       dominika Mirgová, adéla
       Radimcová a chýbať nemôže
       ani tradičný folklór. Priaznivci
       zvlášť dôkladného relaxu si
       prídu na svoje v rozšírenom
       Saunovom svete Harmónia.
       www.besenova.com
       www.visitliptov.sk       7., 13., 20., 27. 7. 2019, 3., 10., 17., 24. 8. 2019 bešenová

                     VAŠE LETO ZÁŽITKOV

           rganizované cyklový-
           lety po najkrajších tra-
       osách liptova so sprie-
       vodcom. Pôjde sa do rôznych
       kútov Liptova a trasy sú rôznej
       náročnosti. Organizátori pri-
       pravili aj cyklovýlet pre deti.
       Na cyklovýletoch bude k dis-
       pozícii cyklobus s vozíkom na
       bicykle. na niektorých výle-
       toch si cyklisti môžu zapoži-
       čať e-bike, aby im pomohol
       v zdolaní náročnejších úsekov.
       Príklady výletov: Cykloko-
       rytnička, Kôprova dolina (pre
       deti), Červenec, Kvačianska
       dolina, Veľký Šturec, Čierny
       Váh a iné lokality.
       www.visitliptov.sk
                                        7., 14., 21., 28. 7. 2019, 4., 11., 18., 25., 29. 8. 2019

                                          NEdEľNé cyKLOVýLETy       15                                   podporUJEME imidž TaTier
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20