Page 17 - Tatry magazin
P. 17

iptovfest predstaví
                                                  počas dvoch dní Liptov
                                                lv tom najlepšom svetle.
                                                Ukáže nielen Liptov včera s
                                                nádychom histórie a tradícií,
                                                ale aj liptov dnes – moderný,
                                                atraktívny, plný zábavy a života.
                                                Na festivale nebude chýbať vý-
                                                borné jedlo aj pútavý program
                                                pre najmenších. areál Tatrapo-
                                                lisu ponúka kopec atrakcií
                                                medzi nimi vláčik, vodnú strelu,
                                                kovové miniatúry aj kováčsku
                                                dielňu. Zaujme škola tanca
                                                liptovského odzemku a chystá
                                                sa aj slovenský rekord v tomto
                                                netradičnom ľudovom tanci.
                                                Piatkový večer spestrí letné
                                                kino pod holým nebom, vy-
                                  19. - 20. 7. 2019 TATRAPOLIS  stúpi skupina Drišľak, hviezdou
                                                sobotného programu bude Pe-
                                         TATRALANDIA
                                                ter Bič Project a festival uzavrie
                                LipToVFEST           oldies party rádia vlna.
                                                www.visitliptov.sk
                                                 27. 7. 2019  ŠTRBSKÉ
                                                       PLESO
                                                BENÁTSKA NOc


                                                   enátsku noc s člnko-
                                                   vaním na plese orga-
                                                b nizovali už v minu-
                                                losti návštevníci a obyvatelia
                                                Tatier. Podobná romantika
                                                priamo pri hladine Štrbské-
                                                ho plesa je tu už šiestykrát
                                                v rade. Jemné tóny harfy
                                                nebudú chýbať ani toto
                                                leto. Pestrosť a rozmanitosť
                                                podujatia bude dotvárať aj
                                                množstvo masiek, divadelné
                                                predstavenie, skvelé víno
                                                a to všetko večer pri západe
                                                slnka... vstup na podujatie je
                                                zdarma.
                                                www.regiontatry.sk
                                                www.vt.sk


       17                                   podporUJEME imidž TaTier
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22