Page 4 - Tatry magazin
P. 4

EDITORIÁL
                   TOP TÉMY
                           V KRESLE
                                         Stále s uchom na
                              STANISLAV      vašom srdci – taký je
                                         slogan Radošinského
                                         naivného divadla,
                            bola iba jedna ŠTEPKA
                                         ktoré založil a hrá
    C      esty na vrchol            Foto: TASR modoláva  Hoci sú radošinci desaťročia  minulosti. Aby som divákom,  chytajú za srdce nie-
                                         už 55 rokov. Nepre-
                            Pani KolníKová
                                         stajne vypredané
                            jediná na
                                         sály svedčia o tom,
                              Keď funguje lásKa,
                            tomto svete.
                                         že jeho hry naozaj
                              nie je čo riešiť
                                         len vtipom, ale najmä
                                         myšlienkou a vôňou
                                         človečiny. V našom
                                         kresle sme privíta-
                                         li umeleckého šéfa
                                         RND, autora, herca
                               ajstre, aké
                                         a režiséra Stanislava
                                 symbolom dobrej zábavy,
                                    tak po mojom, predstavil ich
                               ťažké je
                                         Štepku.
                               byť ostrov-
                                 nikdy vám prvoplánovo ne-
                                    zaujímavý príbeh, o ktorom
                               čekom, ktorý
                                    by mali vedieť. Napríklad
                                 šlo len o ňu. Vaše hry sa na
                                    nahlas povedať aj to, že nie
                                 príbehoch a figúrkach často
                                    sme až takí malí, za akých
                                 odpozorovaných priamo
                              stúpajúcemu prílivu braku
                                 z ľudu vysmievajú našim
                              a gýču z dielní duchov-
                                    sa niekedy pokladáme. Ale
          bývajú rôzne.
                                 pokleskom a malosti. Kam
                                    zase ani nie takí svetoví,
                              ných „trpaslíkov“, o ktorých
                                 chodievate po inšpiráciu?
                                    aby nás uspávala pýcha.
                              je vaša najnovšia hra?
                                 Pozerám sa, počúvam, čítam,
                              Gýč odjakživa lákal pod-
                                    aké typy ľudí rád zobra-
                              vodníkov, ale aj výrobcov
                                 premýšľam. Trvá to roky, nie-
                              mu vždy darilo aj darí. Dá sa
                                    radšej stvárňujete?
                                 celkom krátko. Iné témy sú
                                    Skoro všetci Slováci sa naj-
                                 zase na dlhé trate. Napríklad
                              spoľahlivo vytušiť, že ešte
          Jedny sú dlhé,
                                 už zopár rokov zamýšľam
                                    lepšie cítia v kuchyni. Tam sú
                              má pred sebou aj rušnú
                                    si oveľa istejší ako napríklad
                              budúcnosť. Kde absentuje
                                 napísať hru o mojom otcovi
                                 murárovi a jeho dobe. Ale
                              vkus, pohotovo zaskakuje
                                    v nejakom salóne. Takže ľudia
                                 stále tu nie je tá akurátna
                              a miestami dominuje nevkus.
                                    z kuchýň, dedín, dvorov, ale
                              Jednoduchá klientela sa pri-
                                    aj krčiem sú moji blížni a dosť
                                 chvíľa, aby som sa do otcov-
                              klonila skôr k ľahším žánrom
                                    často sa vyskytujú v mojom
                                 ho košatého životného príbe-
                                    javiskovom rozprávaní. Nie
                              a kumšt bol natrvalo vytes-
                                 hu pustil. A pritom by som si
      ťažké a vydreté, iné sa dajú      N    aj konzumentov, a preto sa  kedy je od nápadu k tvorbe  zujete, aké vy sám naj- Foto: TASR 08
                                 otca na javisku tak veľmi rád
                                    je to pravidlo, ale je to častý
                              nený a zahnaný do kúta. Sen
                                    úkaz. Medzi takými spoluob-
                              trpaslíkov sa napĺňa: vďačná
                                 zahral! Takisto by som chcel
                                 písať aj o mnohých zaujíma-
                                    čanmi sa rád pohybujem aj ja.
                              masa pomaly a bezpečne
                              klesá na trpasličiu úroveň…
                                 vých Slovenkách a Slovákoch
                                 z dávnej či celkom nedávnej
      zvládnuť aj jednoduchšie.         TATRY maGaZín    8   9       PodPorUjeme imidž TaTier
      Pravda, rozdielne sú aj
      ciele i váha úspechu, ktorý                              TOP UBYTOVANIE
      dobytie vrcholu znamená.           Legenda
      Letné vydanie Tatry             so cťou
      magazínu, ktoré ste práve          a dušou               26
                              Moderna
      otvorili, prináša príbehy            v duchu
                              najlepšej
                              tradície
      o takej i onakej púti nahor.          Grandhotela
                             Starý Smokovec
      Aj o tom, ako sa na špičke
      udržať, či sa na ňu úspešne
                            TATRY MAGAZÍN    26  27      podporUJEME imidž TaTier
      vrátiť. Sú o miestach,
      ktoré pre svoju jedinečnú
      históriu, atmosféru a kvalitu              Typicky a originálne  44

      stoja za návštevu. Hovoria
      aj o výnimočných ľuďoch,
      ktorých um prekročil
      rozmery tejto malej krajiny,                 Tradičné, moderné, zážitok. Tieto tri slová spája a vystihuje ori-
                                     ginálny typ reštaurácií, typický pre horské regióny Slovenska.
                                     Koliby sú pre svoju atmosféru obľúbené medzi návštevníkmi aj
      s ktorou sú bytostne spätí.                  domácimi. Vybrali sme pre vás niekoľko tipov na tie, ktoré od
                                     vysokotatranských hostí dlhodobo dostávajú najviac bodov.
      Želáme vám príjemné                   D revené zvonku i zvnútra, krojovaná obsluha, oheň v kozube či ohnisku. Na stenách artefakty zo života vi-
                                   dieckeho ľudu, masívne stoly a na nich typické slovenské jedlá, ktoré si s diétou netykajú. K nim niečo na
                                   zahriatie a čaj to nebude. Ľudová hudba, sem-tam streľba v duchu zbojníckej tradície. A pozor na kravaty,
                                   lebo prídu k slovu nožnice. Tak vari takáto je predstava mnohých pri slove koliba. Nie sú úplne mimo, veď
                                  tradícia, na ktorej koliby stoja, nepustí a je to tak dobre. Ešte lepšie je, že vychytené koliby popri zachovávaní tých najorigi-
                                  nálnejších zvykov sledujú aj trendy a tradičnú gastronómiu obliekajú do ľahšieho a zdravšieho šatu – bez toho, aby hosťa
                                  ukrátili o typické chute spod Tatier. Ich skúsení a nároční šéfkuchári dbajú na prísny výber čo najčerstvejších miestnych
                                  surovín a využívajú najmodernejšie techniky.
      a inšpiratívne čítanie.                 TATRY MAGAZÍN    44
   1   2   3   4   5   6   7   8   9