Page 5 - Tatry magazin
P. 5

Redakcia/Editors:
                                                 redakčný tím Progrup

                                             Grafické spracovanie/Graphic designer:
                                                 Hedviga Milčáková
                   Šympatická, žoviálna, no pred kamerami vždy
                   pripravená a profesionálna. Aj keď na prvý po-     heda.milcakova@progrup.sk
                   hľad by ste ju možno odhadovali na hviezdu
                   predvádzacích mól, Lucia Barmošová (37) dlhé   Fotografie a ilustrácie/Photo and illustration:
                   roky patrí k stáliciam medzi moderátormi tele-      Obálka: Marek Hajkovský
                   vízneho spravodajstva. Rastúca obľuba u fanú-   firemné fotografie, autori príspevkov, archív
       50           titulov v ankete Osobnosť televíznej obrazovky.     Príjem inzercie/Advertising:
                   šikov nielen pozitívnych správ jej vyniesla päť

                   Pod paľbou našich otázok sa však ocitla po prvý
                                                 tel.: +421 902 932 667
                   raz a tu je výsledok.
                                                tatrymagazin@progrup.sk

                                             Adresa vydavateľa/Publishing address:
                                                 PROGRUP SK, s. r. o.
       EKO TATRY
                     AKVAPARK,                      Klincová 35, 821 08 Bratislava
         TATRAlANDiA       KTORÝ UDÁVA                      progrup@progrup.sk
         je priekopník
        EKologicKých       TREND
          riešení                                     IČO: 51014751

       N    a počiatku všetkého bol obyčajný                      Periodicita: 2 x ročne
         geotermálny vrt. Blahodarné účin-
        ky vody, ktorá z neho pramenila, a jej tepelná
        energia už vtedy nútili architektov rodiaceho
        sa akvaparku Tatralandia rozmýšľať. Zrodil                 Dátum vydania: jún 2019
        sa projekt, ktorý energetickou sebestačnos-
        ťou môže byť príkladom pre iných. Záujem
        o ochranu prírody a zelené technológie sa tým
        však zďaleka neskončil, práve naopak.
        Termálna, číra alebo morská. Vždy si doprajem tú, na ktorú mám
        práve chuť. Priznám sa, ako rodáčka z Liptova som od jej vzniku  54         Ocenenia:
        veľkým fanúšikom Tatralandie. Dalo by sa povedať, že sme vy-
        rastali spolu. Najskôr som si jej možnosti a atrakcie užívala sama
        ako študentka no a dnes sa s príjemnými pocitmi zo špičkového
        oddychu väčšinou delím so svojou rodinou.                   Špeciálna cena poroty 2015
                           Veľká časť vyťaženej vody len pretečie cez  Inovatívny čin v cestovnom ruchu 2016
                           vykurovacie systémy a odovzdá svoju tepelnú
                           energiu. Používa sa na zohrievanie vody a preto
                                                  Grand Prix 2016
                           sa nepoškodená vráti do prírody...
       TATRY MAGAZín    54  55      podporUjeMe imidž TaTier
                                             Podnikové médium roka 2015, 2016, 2017
       Ján Kociš                                povolením vydavateľstva. Za obsah reklamných článkov
       OSOBNOSŤ REGIÓNU
                                           Rozmnožovanie a ďalšie šírenie len s predchádzajúcim
       Dvadsať rokov prešlo od                         zodpovedá ich objednávateľ. Nevyžiadané materiály sa
       chvíle, keď ako chlapec
       prvýkrát na vlastné oči
       videl cyklotrial. Bolo to na                       nevracajú. Jednotlivé články vyjadrujú názory autorov.
       popradskom sídlisku, kde
       vyrastal. Kúsky kvalitných   Foto: Martin Krystýnek zmysel
       jazdcov na majstrovstvách
       Slovenska ho opantali          pre strach
       a chcel ich nasledovať, pre-     MÁM POSUNUTÝ
       konať, byť najlepší. Vďaka
       vôli, odvahe a vytrvalosti                           Evidenčné číslo: ISSN 1338-7596
                      Aká dlhá bola, ako veľmi  Mám ho posunutý niekde inde,  Neviem, či detský, ale urči-
       sa mu to podarilo. Majster  bolela? Dá sa vôbec spočítať,  pozoroval som to už v chlap- te sen. Ja som dodnes také
       sveta Ján Kočiš žije svoj sen  koľko pádov ju sprevádzalo? čenskom veku. Tam, kde už moji  dospelé dieťa a vtedy som mal
                            devätnásť. Plánoval som to
                         rovesníci končili, ja som začínal.
                      Nemám ich zrátané, ani by som
       a svojím milovaným špor-   ich nechcel počítať. Na poho- Či už to bolo pri rýchlej jazde na  dlhodobo, odkedy som bol na  MKSR EV 4632/12
       tom rozdáva radosť.      tovosť som chodieval ako na  bicykli alebo na sánkach. Ad- Lomnickom štíte prvýkrát. Na
                      klavír, nielen v začiatkoch, ale
                            tom mostíku sa všetci kochali
                         renalín mám v sebe a vyhľadá-
                            okolitou nádherou, ale ja som
                         vam situácie, ktoré ho dvíhajú.
                      aj neskôr, keď som sa púšťal
                      do väčších vecí a chcel som
                            už chytal zábradlie a začal
                         Keď som sa v zime nechal na
                      Vtedy bolo zranení naozaj veľa,
                         nym autom, šli sme niečo cez
                            vedel postaviť aj na bicykli.
                         sto…a to som chcel ísť ešte rých-
                      barly som mal opreté hneď za
       V príbehu svetového šampió- 62 čo najrýchlejšie napredovať.  detských sánkach ťahať terén- špekulovať, že by som sa naň
                            …ale nahlas ste to nepovedali.
                         lejšie, len kamarát na aute sa
                      dverami a dosť často som ich
       na v cyklotriale hrala dôležitú  využíval. Zraneniam sa snažím  obával, že už nevyberie zákrutu. Povedal. Mama mi hneď odveti-
       rolu gitara. Ako sa to stalo? vyhnúť, ale patria k športu. Treba  la, aby som na to zabudol. To sa
       Mal som vtedy jedenásť rokov. Už  ich prijať a nevzdať sa. Práve  Verejnosť šokujete extrém- však nestalo, stále som to mal
       dlhšie som sledoval chalanov, ktorí  tvrdohlavosť a vytrvalosť mi  nymi kúskami, ktoré doslova  v hlave. Lenže rovnako aj fakt,
       chodili jazdiť na sídlisku na paletách  pomohli vyšvihnúť sa a kon- berú dych. Neprekonateľná  že je to vysoko a prípadný pád
       i v cyklotrialovom areáli. Bolo však pre  kurovať aj na svetovej scéne. zrejme zostane vaša exhibí- by bol môj posledný. Dlho som
       mňa ťažké dostať sa k upravenému  cia na zábradlí vyhliadkové- sa odhodlával, kým som sa roz-
       bicyklu. Od jedného z nich náhodne  Pri pohľade na vaše kúsky  ho mostíka na Lomnickom  hodol, zariadil všetko potrebné
       prišla ponuka vymeniť upravený BMX  sa obdiv strieda s mra- štíte, pod ktorými je len 600  vrátane profesionálneho foto-
       za gitaru, ktorá u nás v byte stála len  zením na chrbte a človek  metrová hlbočina a skaly…  grafa Martina Krystýnka. Nápad
       ako dekorácia. Keď rodičia túto výmenu  má dojem, že zmysel pre  Vraj to bol váš detský sen. sa mu zapáčil, aj keď najskôr ne-
       schválili, moja cesta sa mohla začať. Foto: Martin Krystýnek strach máte vyoperovaný. veril, že to chcem naozaj urobiť.
       tatry MAGAZÍN    62  63      podporUJEME imidž TaTier
                               Foto: Marek Hajkovský Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10