Page 8 - Tatry magazin
P. 8

V KRESLE


                   STANISLAV

                   ŠTEPKA

        Pani KolníKová
         bola iba jedna
          jediná na
                   Keď funguje lásKa,
         ToMTo sveTe.

                   nie je čo riešiť


                          ajstre, aké  Hoci sú radošinci desaťročia  minulosti. Aby som divákom,
                          ťažké je    symbolom dobrej zábavy,  tak po mojom, predstavil ich
                          byť ostrov-  nikdy vám prvoplánovo ne- zaujímavý príbeh, o ktorom
                          čekom, ktorý  šlo len o ňu. Vaše hry sa na  by mali vedieť. Napríklad
                   Modoláva           príbehoch a figúrkach často  nahlas povedať aj to, že nie
                   stúpajúcemu prílivu braku  odpozorovaných priamo   sme až takí malí, za akých
                   a gýču z dielní duchov-   z ľudu vysmievajú našim  sa niekedy pokladáme. Ale
                   ných „trpaslíkov“, o ktorých  pokleskom a malosti. Kam  zase ani nie takí svetoví,
                   je vaša najnovšia hra?   chodievate po inšpiráciu? aby nás uspávala pýcha.
                   Gýč odjakživa lákal pod-  Pozerám sa, počúvam, čítam,
              Foto: TASR vodníkov, ale aj výrobcov  premýšľam. Trvá to roky, nie- aké typy ľudí rád zobra-
                   aj konzumentov, a preto sa  kedy je od nápadu k tvorbe  zujete, aké vy sám naj-
                   mu vždy darilo aj darí. Dá sa  celkom krátko. Iné témy sú  radšej stvárňujete?
                   spoľahlivo vytušiť, že ešte  zase na dlhé trate. Napríklad  Skoro všetci Slováci sa naj-
                   má pred sebou aj rušnú   už zopár rokov zamýšľam  lepšie cítia v kuchyni. Tam sú
                   budúcnosť. Kde absentuje  napísať hru o mojom otcovi  si oveľa istejší ako napríklad
                   vkus, pohotovo zaskakuje  murárovi a jeho dobe. Ale  v nejakom salóne. Takže ľudia
 N                  klonila skôr k ľahším žánrom  ho košatého životného príbe- často sa vyskytujú v mojom
                                               z kuchýň, dedín, dvorov, ale
                                 stále tu nie je tá akurátna
                   a miestami dominuje nevkus.
                   Jednoduchá klientela sa pri-
                                               aj krčiem sú moji blížni a dosť
                                 chvíľa, aby som sa do otcov-
                                               javiskovom rozprávaní. Nie
                                 hu pustil. A pritom by som si
                   a kumšt bol natrvalo vytes-
                                 otca na javisku tak veľmi rád
                   nený a zahnaný do kúta. Sen
                                               je to pravidlo, ale je to častý
                                               úkaz. Medzi takými spoluob-
                                 zahral! Takisto by som chcel
                   trpaslíkov sa napĺňa: vďačná
                                 písať aj o mnohých zaujíma-
                   masa pomaly a bezpečne
                                               čanmi sa rád pohybujem aj ja.
                   klesá na trpasličiu úroveň…
                                 vých Slovenkách a Slovákoch
                                 z dávnej či celkom nedávnej
      TATRY MAGAZÍN
                                                          8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13